• Çoruh Durmuş

”Sessiz Satış” Mağaza Atmosferi

Amerikan Pazarlama Birliği, mağaza atmosferini “Tüketicilerin mağaza içinde (bilinçli veya bilinçsiz olarak) yaşadıkları duygusal ve bilişsel durumlar’’ olarak ifade eder. Bu durumu oluşturan uyarıcılar, müşteriyi satın almaya yönlendirecek bir atmosfer yaratır.Alışveriş


Mağaza atmosferi, satın alma kararlarını etkilemek amacıyla, çevresel uyarıcılar kullanarak müşterileri manipüle etmek olarak da ifade edilebilir. Fakat mağaza atmosferi yalnızca mağaza içinde oluşmaz. Müşteri mağazaya girmeden önce mağazanın dış tasarımı ve vitrin düzenlemesiyle de bilinçaltında bir fikir oluşturur. Müşterilerin tam anlamıyla ürünü denemeden veya fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmadan önce mağaza hakkında ilk yargılarının oluşması mağaza atmosferi ile sağlanmaktadır.