• Çoruh Durmuş

Retailtainment - Geleceğin Mağazaları

Retailtainment, retail (perakende) ve entertainment (eğlence) kelimelerinin birleşmesinden oluşan ve müşterilerin satın alma deneyimini, anı oluşturacak deneyimlere dönüştürmeyi amaçlayan, aynı zamanda "experimental marketing" (deneysel pazarlama) olarak da bilinen ve 1999 yılında sosyolog George Ritzer tarafından ortaya atılmış bir kavram.


Beş Duyu
Beş Duyu

Bu kavramın ortaya çıkışıyla beraber mağazacılık sektörü içerisinde bulunan markalar müşterilerinin başka bir yerde satın alamayacağı görsel veya tensel deneyimler yaratmaya başladılar. Bu sayede hem müşteride sadakat oluşturmak ve pozitif bir algı yaratmak, hem de markanın konuşulurluğunu artırmayı amaçladılar.


Bu amaç doğrultusunda Hermés, müşterilerine deneyim alanı yaratan Hermès Carré Club Chelsea'de hayata geçirdi. Bu stüdyoda müşteriler Hermés'in yetenekli zanaatkârlarının becerilerini izleme fırsatı buldu.