• Çoruh Durmuş

Manken Çeşitleri

Mankenler, insan vücudunun ayrıntılarını taklit etmek için yapılmış, stilize edilebilir dekorlardır. Müşteri tabanına, cinsiyetine, bedenine ve tarzına hitap eden bir manken türü görsel düzenlemelerde tercih edilmelidir. Yalnızca müşteri kitlesine iyi hitap etmesi manken seçimi için yeterli bir kıstas değildir. Aynı zamanda ürünleri iyi sergileyen mankenler kullanılmalıdır.

Dimitri Koumbisi, Bishop Collective


Mankenler yıllardır görsel düzenlemenin vazgeçilmez parçalarıdır. En son moda trendlerini sunmak için kullanabileceğiniz en etkili araçlardandır. Anlatacağınız hikâyeye, temaya, marka kimliğinize göre seçeceğiniz manken tipi değişiklik gösterecektir. Manken seçimi yaparken göz önüne almanız gereken bir diğer değişken de manken üreticisinin mankenleri birbiri ile ilişki kuran setler halinde satıyor olup olmadığıdır.


Geniş bir tanımla yapıldığında mankenleri 7'ye ayırabiliriz:

  1. Gerçekçi mankenler

  2. Soyut mankenler

  3. Başsız mankenler

  4. Esnek mankenler

  5. Gövde/Torso mankenler

  6. Çocuk mankenleri

  7. Hayalet mankenler