• Çoruh Durmuş

Hareketin İnsan Algısına Etkisi

İnsanların satın alma eylemini gerçekleştirmek için sırasıyla vitrine, mağazaya ve ürüne yönelmesi gerekir. Hareketli objelerin algıda seçicilik yaratmadaki etkisini inceledik.

Av ve avcılar

İnsanların evrimsel tarihinde, çevredeki potansiyel av ve avcıları tespit etmek hayatta kalmak için çok önemli olmuştur. İnsanlar, olası bir av durumunda ipuçlarını yakalayabilmek için görsel, kimyasal, işitsel ve dokunsal duyulardan yardım alır.


Yalnızca tarih boyunca değil; modern çağda da harekete bağlı riskler bulunmaktadır (örneğin hızlı bir araba). Bu risk içeren nesneleri belirlemek, hareketli tehlikeleri algılayıp onlardan korunabilmek için önemli bir içgüdüsel özelliktir.


Bu konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen araştırmacılar, ‘Harekete sahip nesneler ile alakalı, hareketli görsel dikkat çeker mi ?’ sorusunu cevaplamak için 6 farklı deney yapmıştır ve bu deneyler boyunca, hareket halindeki nesnelerin hareketsiz nesnelere göre çok daha hızlı şekilde insanların tepki vermesini sağladığını keşfetmiştir.